Aratusteak 2010!

karabie 1456150202126 LEMOAKO KARABIE GAZTETXEA | 2010-02-08 13:38
9

Bariku honetan, otsailak 12, aratuste gaua ospatuko dogu gaztetxean. Prestatu zure mozorroa ta erdu karabire, giroa berotako Akerbeltz taldekoan erromerie be badeku ta! aratusteak10

2010-02-14 23:43 #1

<p>Galderatxu bet:</p>

<p>Gaztetxean gauzek in behar dire, ados, eta betiko arazoa; beti X pertsona horrik iten dauriela. Nire galderea da, pertsona horrik benetan sentitan badaurie hori itean beharra, zegaitik ardure dotsie hainbeste besteon jarrerea. Hor ikusiko da benetan nor dan asanbladakoa ez? Benetan ez badaurie sentitan ineko hori, ez deiriela in, ez?</p>

<p>Hau askotan etxean moduen da, zuk ez bozuz batzean gauzek badakizu arinau edo berandua baten batek batuko dauzela. Baia askotan etxean esaten dogui</p>

<p>&nbsp;</p>

2010-02-14 23:46 #2

<p>(aurrekoan jarraipena).</p>

<p>...esaten dogu edo ez doskuela erakuzten, ez dogule ikisi gure edota benetan ez dogule hori in gure. Errespeterako da bakotzan jarrera? &nbsp;</p>

ba ni be anonimo

ba ni be anonimo 2010-02-15 15:22 #3

Ze fazile dan holango kritikak blogeko anonimotasunetik itea eta batzarratan isilik geratutea... baia, ze kritika? benetan kurretan dauen jentea ataketea eta ganera protestarako eskubidea ukatutea? Kritika zentzuzkoa da hori?
Ba nik uste dot benetan sentitan daurielako iten dotziela min egoera honek X jente horreri, eta benetan sentitan daurielako iten deuriela berba garbi, eta esaten deurienak baten bateri eskoziduten badozku, ba zeozegaitik izingo dala... ez? Ta zure etxean ez dakit, baia nirean eskubideak eta betebeharrak dauz, eta eskubideataz disfrutau gure dauenak...ba badaki zer dekon. Jarrerak errespetagarriek dire bai, baia hemen gaztetxerako ezer in gure ez dauenak igual ez leuke erabili beharko gaztetxea berak gure dauen moduen... Nire ustez kasu honetan atxaki moduen balio dauen jarrera bakarra in gure ez izitea da, jarrera errespetagarrie izingo da, baia jarrera hori kritikagarrie ez bada gaztetxe baten, apaga y vamonos... Ze aipatu dozun beste atxakie (ez dozkuela erakusten), ba uste dot honezkero kadukaute dauela, nok ez daki kartel bat ipinten? Garbitan? Nebera bat betetan? Kajak mogitan? gauzek batzean?.... Ba sin mas, nire partetik animo guztiek kurretan dauen jenteari. Ta gauze handirik iten ez dogunok...ba batzutan hobeto gauz isilik.

sin AnoniMo de ofender

sin AnoniMo de ofender 2010-02-15 22:20 #4

<p>HAU BAKARRIK FALTA ZAN!!!!</p>

<p>Hasteko:</p>

<p>gure etxean KARABIEN, (Ze hori&nbsp;pregonetan dodu&nbsp;&nbsp;harro normalean ez?) gazte asnablada bat dau, eta normalean gauzek esateko eta erabakiteko&nbsp;batzar&nbsp;baten&nbsp;moduen hartu al dogu ez? Ba gazte&nbsp;asanblada honek&nbsp; JARRERA batzuk&nbsp;salatu edo&nbsp;honartuten ez dauzen moduen, (hori dinorie pegaute dauzen papel batzuk)&nbsp;hemen idatzitean jarrera kodar hori eta kaka&nbsp; olan kanpora atatea&nbsp;ezin dau honartu!(nire ustez)&nbsp;</p>

<p>Amaituteko:</p>

<p>ta kaka geau botateko; askotan entzuten da sinistuten dot, eztozu sinistuten. nik argi dekot&nbsp;zein dan sinismenaren historio hori(katekesisera joandakoa naz) eta badakitena da batzuk geau sinistuko zaueriela,&nbsp;KONPROMISO batzut euro batzukaz pagaute egongo baziren.</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

beste anonimo bat??

beste anonimo bat?? 2010-02-16 11:03 #5

<p>Bueno aber, nik ez dot pentsetan gaztetxeagaitik asko iten dauena dabilela kritiketan lelango anonimoa. Nik pentsetan dot beste bide batetik joan dala, ta benetan ez dala izin iñor kritiketearren. </p>

<p>Ahitu behada gaztetxean dauzela betebehar batzuk ta horrik gazte asanbladak bete behar dauzela. Ez dot pentsetan arazoa jarrera pasibo bat danik; nik pentsetan dot horren ostean sentimendu falta bat dauela (sinesmena igual??) ta sentimendu falta hori da gente bat igual ez dala sentitan gaztetxean parte (seguramente oin dala gitxi hasi dalako gazte asanbladan ta ondiño ez dauelako topau bere lekue, ta beste batzuri gehau kostetan jakuleko topetea ta askotan gatza dalako gente&nbsp; bat ohitu danean geuzek bere erara iten ta gente barriek zer in behadauen ezdakigunean; neberak, kartelak,...tatik aparte). Eta hau ez da barrie, baten baino gehautan esan da ASANBLADAN. </p>

<p>Nik pentsetan dot gente horreri bere lekue topetan lagundu behar jakola ta lekue itxi aurrera iteko (geuzek apurtxu bet txarrau joan behar badire erreleboa emoteko ba joateko!! ikisi in behada!!); ta beti&nbsp;egongo da gentea ez dauena gure in ta ez dauena ingo, ta egie esateko bere arrazoiak aukingo dauz ta errespetagarrie da!edo momenturen baten gehau emongo dauena ta&nbsp;beste baten gitxiau!!&nbsp;arazoa da gehiengo bat izitea iten ez daurienak ta izin ahal da,&nbsp;oso fazile dalako beste&nbsp; X batzuk eroatea pisu guztie aurrera.&nbsp;Oreka falta bat azken baten; danok emon behar dogu zerbait gutxi batzuk dena eman ez dezaten ez??? ba orduen horretan ibili behar gara ta ez blogean holango diskusiñoak aukiten (nahiz te onargarrie izin eh!!).</p>

<p>Beti da gatza oreka bat egotea, gente bat animetea eta lana&nbsp;"danon" artean banandutea... bea "danok" saiatu behar gara hori lortzean!! ta lortuko dogu!!AURRERA KARABIE!</p>

2010-02-16 11:32 #6

<p>Gure dauenantzat aurrera iteko lekue&nbsp;badauela uste dot, baina berba gitxiago eta ekintza gehiau!!!&nbsp; </p>

<p>Batzuk beharren eta entzuten eta besteak geldi eta kritiketan?? non ikusi da hori!! </p>

<p>Nire animoak be behar iten dauen jente guztieri!!</p>

kepa

kepa 2010-02-16 18:06 #7

Bueno, polemikak aparte, pozgarrie da bloga bizirik dauela ikustea. Gora gu ta gutarrak!!

ba beste anonimo bat!!

ba beste anonimo bat!! 2010-02-16 19:13 #8

<br />Anonimoataz doa gauzea ala??? <br />Hasteko, Kepagaz ados nau, bloga bizirik dauela ikustea pozgarrie da, eta egie esan hau adierazteko beste modu bet da. baia batzarrean egon, ezer esan ez eta gero hemen holan idatzi.... egie esan gauzek hobeto in ahal direla uste dot!!<br /><br />Esaten dauenan inguruen ba.... ez nau bape ados anonimo horrek esaten dauenagaz. gaztetxean sinistan dauen jentea badau, eta ados nau bakoitza librea dala gure dauen jarrerea hartzeako; baia asanblean ez zan hori kritikau,... eta bigarren anonimoak esaten dauen moduen hori atxaki hutse da. Baton bateri ez bajako gustetan gauzek zelan iten diren, nok iten dauzen, ..... norberak itea eta aporteta baino ez deko. Fazile da iten dauenari kritiketea, iten dauen moduegaitik eta dana dalakoa, eta ez hain fazile horreri bueltea emotea, osease, lan itea, gaztetxean behar danean egotea, gaztetxetik pasetea ia iteko zeozer dauen ikusteko,.... <br /><br />Argi dau asanbladan "generazino aldaketan arazo bat dauela", baina hori aldatu ahal dogun bakarrak "generazino barri" horretakoak gara, guk eman behar dogu gehau, besteak eurina emon daurielako.<br /><br />

Maite  Urrutxua

Maite Urrutxua 2010-02-17 13:05 #9

Ze osti zabizie!!! honek telenobela bat emoten dau, eztot aitzean ezer, bueno bai ,baia hau ezta lekue berba iteko (anonimoz, ze fazile...). Horretako dauz batzarrak, ta potro bi dekozenak ein daiela berba orduen ta ostantzean isildu ditela. Ze osti, ganera&nbsp; iten daurien lau apurreri kritikeu? Argi dauen gauze bakarra da gaztetxeak bizirik jarraitan badau dala, danok ein doguleko apurtxu bet, batzuk geau ta beste batzu gitxiau, baia danon beharra&nbsp;egonda, dau eta egongo da. Ala, mosu handi bet danori ta hurrengo kapituloa <strong>barikuen 20:00-retan</strong> <strong>KARABIE GAZTEXEAN!!!</strong>&nbsp;


Utzi iruzkina: