Egurre! Egurre!

Eman egurre ez barkau!

Harremanetarako