Herritarren parte hartzea Elgoibarren: PNVko Udal inposatzaile eta autoritarioaren adar jotzea.

einbiou 1456132110403 Elgoibartarrok | 2011-01-13 09:54

Parte hartzea Elgoibarren: Alfredok herritarrei trufa

Elgoibarko Ezker abertzaleak, azken egunetan, udal honek, zehazki polikiroldegiari eta Anbulatorioari buruz, egin dituen adierazpenak entzun eta gero, zera adierazi nahi dugu:

 Azken legislatura honetan, herritarren parte hartzeari buruzko hainbeste hitz entzun ditugu, eta herritarren iritziak jasotzeko –itxuraz- hainbeste ekintza egin dira, hainbat diru publiko gastatuaz.

Hala ere, udalak azken hilabeteetan hartu duen bideak, azaltzen digu, ahozabalez egindako adierazpen horiek, alkatetzari aurpegia garbitu, eta hiritarrentzat adar jotze hutsa izan direla.

Udalak herritarrak erabili ditu bere ohiko nahiak bideratzeko –etxegintza eroa, gune industrial erraldoiak-, eta bere ohiko menpekotasunak guztien bizkarrean jartzeko.

Hori horrela dela demostratzeko ez daukagu PGOUko oroitza irakurtzea besterik. Adibide garbia daukagu azken astean, Polikiroldegiaren kasuan, esaterako.

Elgoibarko PGOU egiteko izan ditugun hiru urteetan, egindako bileretan, emandako iritzietan, ez da agertu polikiroldegia Mintxetara eramateko ideiarik, ez proiekturik.

Horren adierazgarri da PGOUren memorian agertzen dena polikiroldegiari buruz, hain zuzen ere, 30. orrian, parte hartze tallerretan esandako bakarra:

(…) El caso del Polideportivo suscita opiniones diferentes entre quienes están a favor de su ampliación en la ubicación actual y entre los que apuestan por buscar otras soluciones (…)

non Mintxetara eramaterik aurreikusi ere ez den egiten.

Are gehiago, PGOUren aurrerapen txostenean, 77-80 orrietan, Udala berak egindako proposamenak zera dio:

(…) el Avance de este Plan General, elaborado en Junio de 2009, planteó distintas propuestas y alternativas de intervención y ordenación a los efectos de dar respuesta a los objetivos propios del mismo (…) Propuesta de Equipamientos (…) A su vez se propone (…) la mejora y rehabilitación integral de edificios como el mercado de Elgoibar, la estación y la ampliación del polideportivo Olaizaga.

Eta, aurtengo azken proposamenetan ere ez da horri buruz ezer agertzen, alderantziz, 82-84orrietan, udalak, PGOUren irizpideak finkatzen ditu, herritaren eta udalaren iritziak jasoaz, eta plenarioan onartuaz, polikiroldegia handitzeko proposamena agertzen da:

(…) Analizadas y debatidas las alternativas planteadas, por acuerdo plenario de fecha 25 de febrero de 2010, se fijaron los criterios y objetivos para la redacción del P.G.O.U posicionándose por un concreto modelo territorial que se caracteriza por las siguientes determinaciones generales, si bien se adjunta a la presente memoria dicho acuerdo plenario: (…) 

(…) G.- Equipamientos

- Plantear propuestas para solventar el problema de los aparcamientos, aprovechando la ejecución de otros equipamientos tales como el Pilar, la estación, Aita Agirre . -Ampliación del polideportivo y construir un nuevo centro de salud.

PGOUa, behingoz finkatu denean, Udalak, aurtengo kurtsoari bukaera emateko aurkeztu duen PGOU horretan, egiten duen proposamena, beraz, 147. orrian, hau da:

Propuestas referidas a cuestiones Específicas (…) El presente Plan General contempla además la ampliación y la reconstrucción del polideportivo Olaizaga (…)

Garbi geratzen da, beraz, Polikiroldegiaren proiektu berria, txisteratik atera dutena, Mintxetan kokatzen hori, herritarren ezkutuan egin dutela, diru publikoa erabiliz, noski.

Horren berdina esan dezakegu Anbulatorioa Plaza Txikira eramatearen gaian, edo Irabanetako gune industriala aurrera eramatearen kasuan, edo Pilarreko proiektuaren aferan. Herritarren iritziak noiz eskatu dira? Eta, zertarako balio izan dute herritarrekin egin diren bilerak? Herritarren zenbat proposamen onartu dira PGOUetan?

Hemen, batetik, ustezko partaidetza erabiltzen dute komeni zaienean herritarrek euren proiektu desarrollistak babesteko; Nahi dutenean, herritarren iritzia eskatu gabe proiektuak aurkezten dituzte, eta azkenik, inor konturatu gabe, eurak nahi dituzten proiektuak aurrera ateratzen dituzte, erdi ezkutuan.

Hau da Gure herriko Jauntxoen ohiko jarrera, azken aldian partaidetzaren izenean mozorroturik agertzen den arren.

Partaidetza ipuin hutsa izan da.

                                                                        Elgoibarko Ezker abertzalea

 

                                                                                                  2011-01-11