Etxegintza Eroa nola babestu –gezur eta guzti- erakutsi digu PNVko Alkateak Elgoibarren.

einbiou 1456132110403 Elgoibartarrok | 2011-02-08 12:48

Elgoibarko Ezker abertzaleak, PNVko Alkateak, etxebizitza hutsei buruz esandakoa ikusi eta gero, zera adierazi nahi du:

 

EUSTAT-en datuak begiratu ditugu, eta egunkarietan, eta hau aurkitu:

 

 

1996

2001

2006-7

2010

Etxebizitzak guztira

4107

4349

5204


hutsak

536

600

635 (800)

257 ????

Beteak

3571

3746

4947?


 

1996an, 4107 etxe zeuden, eta 536 huts, hau da, 3571 etxe beteak; guztira 10989 biztanle. 2001ean 4346 etxe zeuden, eta 600 huts, hau da, 3746 etxe beteak; guztira 10440 biztanle.

2006an, 5204 etxe zeuden, hau da, 855 etxe berri gehiago.

2007an, Eusko Jaurlaritzaren arabera 800 etxe huts zeuden (ikus Barren)

 

Pentsatuko bagenu 2010ean, etxe horiek direla ere (izatez gehiago egin dira),

Okupazio maila, Alfredok dioenaren arabera -257 etxe huts izanik-, 4947 etxe bete izango lirateke, hau da, 1201 etxe bete gehiago. Hortaz, proportzioan, Elgoibarrek ia 14000 biztanle izango lituzke.

 

Beraz, datuak eskuan, zerbait ez dago ondo, zerbait ez dator bat Alkateak esandakoarekin.

Edo Alfredok hanka sartu du datuak ematerakoan, edo gezurretan ari da, bere GPOU berrian Etxegintza eroa, beste 1200 etxe egiteko asmoa, justifikatzearren.

 

Elgoibarko Ezker abertzaleak uste du, hain zuzen ere, PNVko alkatetza hau, konstruktoreen esklabu dela, eta berriz ere, justifikaezina zuritzen ari direla, etxe gehiago egiteko asmoarekin. Eta oraingoan, esaterako, gezurrak eta guzti erabiliz.

 

Elgoibarren, 2011-02-07