POLITIKA FISKALA

No profile photo AUMATEGI (Barrundia) | 2009-07-24 19:09

Robin Hood ez litzateke sekula PNVkoa izango

 

Krisiak astintzen ari gaituen urte honetan Barrundian gastatzeko (bai Udalaren bitartez, bai Kontzejuen bitartez) diru gutxiago egoteak ez da zorian oinarritzen den egoera bat. Egoera hau, PNVk gidatzen dituen erakunde ezberdinek aurrera eramaten ari diren politika fiskalaren ondorioa da. Erakunde hoiek, argi eta garbi, patronala eta errenta altuekin lerrokatu dira. Era honetan, Sozietateen Gaineko Zerga jeitsi egin dute, Ondarearen Gaineko Zerga bertan behera gelditu da eta Pertsona Fisikoen Gaineko Zergan batez ere dirusarrera gehien dutenei mesede egin zaie. Gauzak horrela, gero eta gehiago dirubilketaren zatirik handiena langileon gain geratzen ari da.

Era berean, kezkagarria da ingenieritza fiskalaren bitartez errenta altuei desgrabatzeko eskaintzen zaizkien aukera guztiak. Eta zer esanik ez erakundeek elite ekonomikoek egiten duten iruzur fiskalarekiko duten zilegitasunaren ondorioz biltzen ez dituzten milioien inguruan.

Beraz, argi geratzen da era injusto batean egin dutela dirubilketa, kontutan izan gabe gehien duenak ekarpen handiagoa egin beharko lukeela guztion ontzira. Baina hori gutxi ez balitz, orain, dirua aurrekontuen bitartez banatu behar denean, berriro ere konturatzen gara beraien jardunbidea ez datorrela bat justizia sozialarekin eta ondasunaren banaketarekin. Gauzak horrela, Administrazio Batzordeen -herritarrentzat hurbilenekoak diren erakundeak eta zeintzuetatik herri bakoitzaren beharrei egokitutako diru erabilera egokiago bat egin ahal izango zen- finantziazioa nabarmen murriztu egiten da.

Noizko guztion eskubideak bermatuko dituen ondasunaren banaketaren aldeko zerga bilketa eta aurrekontu politika bat? Argi geratu da PNV eta bere bazkideekin hau ezinezkoa dela, aberatsei emateko diru gutxi dugunoi kentzen baitigute. Horregatik hain zuzen Robin Hood sekula ez litzateke PNVkoa izango. Horregatik ezinbestekoa da ondasunaren banaketa justu bat bermatuko duen aldaketa politiko, ekonomiko eta soziala. Gure esku dago!

_____________________________________________

 

ROBIN HOOD NO SERÍA DEL PNV

 

El que en este año de crisis exista menos dinero para poder invertir en Barrundia (tanto por el Ayuntamiento como por los Concejos) no es cuestión de suerte o azar. Esto es consecuencia de la política fiscal que están realizando las diferentes instituciones guiadas por el PNV, que se han alineado claramente junto a la patronal y a las rentas altas. Así, se ha rebajado a las empresas el Impuesto de Sociedades, se ha suprimido el de Patrimonio y en la reducción del Impuesto sobre la Renta se ha beneficiado especialmente a quienes más ingresos tienen, de manera que el grueso de la recaudación lo están dejando cada vez más en las espaldas de las trabajadoras y trabajadores.

Asimismo, es alarmante las posibilidades que se ofertan a las grandes rentas a través de la ingeniería fiscal para desgravar. Y ni que decir de los miles de millones que se dejan de recaudar por la permisividad de las instituciones para con el fraude fiscal de esas elites económicas.

Pues bien, no contentos con haber recaudado injustamente -sin tener en cuenta la máxima de que quién más tiene más debería aportar al bote común-, ahora, a la hora de redistribuir vía presupuestos, también observamos cómo su actuación nada tiene que ver con la justicia social y el reparto de la riqueza. Así las cosas, se reduce considerablemente la financiación a las Juntas Administrativas -las instituciones más cercanas a la población, y desde las que se podría hacer un uso del dinero más acorde a las necesidades de cada pueblo-.

¿Para cuándo una política fiscal y presupuestaria redistributiva de rentas, que garantice los derechos de todos? Se ha demostrado que con el PNV y sus socios esto es imposible, ya que quitan a los pobres para dar a los ricos. Por eso Robin Hood nunca sería del PNV. Por eso es necesario un cambio político, económico y social que posibilite un reparto justo de la riqueza. ¡Está en nuestras manos!

 


Utzi iruzkina: