Barrundiako herriek herri izaten jarrai dezatela - Que los pueblos de Barrundia no dejen de ser pueblos

No profile photo AUMATEGI (Barrundia) | 2009-08-09 20:18

 

ZEIN DA BARRUNDIAN NAHI DUGUN HERRI EREDUA

 

Urbanizazio berriak eraikitzea egokia litzatekeen edo ez,  eta gure herrien hazkundeari buruz Udalbatzan eztabaidatu den bakoitzean, Barrundiako Ezker Abertzaleak etengabe adierazi izan du neurrigabe ematen ari den hazkundea geldiarazi behar dela. “SAUR” (gaztelaniazko Suelos Aptos para Urbano Residencial) izenez ezagutzen diren Bizitegietarako Lur Hiritargarriak bezala proiektatzen diren urbanizazioak ere hirigintza planteamendutik atera beharko lirateke. Ez dirudi oso logikoa denik hirigune bat erabat osatua egon gabe, hau handitzeko aukera ematea.

Barrundiaren hazkundeari buruzko eztabaida honen arian, PNVk egin zuen adierazpen honek argi eta garbi azaleratzen du babesten duten diskurtsoaren mamia: “zerbait izan beharko gara” ; PNVren iritziz Barrundia, gaur egun ez da, izan beharko litzatekeena eta hauen helburua, ahalik eta biztanle gehien erakartzeko gure herriak bizitegi-gune bilakatzea da.

Egoera honen aurrean, argi eta garbi dugu gure ikuspuntua: ez dugu inolako arazorik ikusten, Barrundia den bezalakoa izaten jarrai dezan. Barrundia osatzen duten herri guztiak herri izaten jarraitu behar dutela uste dugu eta hau da gure borondatea eta konpromisoa; herri bakoitzak bere egunerokotasuna eta berezitasunak mantentzea garrantzitsua dela uste dugu, beraz, ez zaigu batere egokia iruditzen, urte gutxi batzutan, herri hauen biztanleria eta eraikinak bikoiztea.

Hala ere, Barrundiarako nahi dugun herri eredua mantentzeko, indarrean dauden Hiri Antolamenduko Arauei egin behar diegu aurre. Arau hauek 8 urteko iraupena izaten dute berrikusi aurretik eta Barrundia osatzen duten herrietarako planteatzen duten hazkundea erabat onartezina eta oso traumatikoa izango litzateke; bai gizarteari eta baita ingurugiroari dagokionean ere. Planteatzen den neurrigabeko hazkunde honen bitartez bereziki zigortuak izango liratekeen herriak, euren etxebizitza kopurua bikoiztuta ikusiko lukete. Adibidez, Audikana 13 etxebizitza izatetik 33 (+20) izatera pasako litzateke eta Hermua 17tik 38ra (+21). Ondorengo taula honetan herri ezberdinen bilakaera ikus daiteke:

 

 

HERRIA

2003an ETXEBIZITZA KOPURUA

ARAU SUBSIDIAROEN ARABERAKO ETXEBIZITZA BERRI POSIBLEAK

AUDIKANA

13

20

DALLO

13

15 (10 SAUR batean)

ELGEA

17

14

ETURA

26

25 (11 SAUR batean)

ETXABARRI-URTUPIÑA

25

27 (20 SAUR batean)

GEBARA

26

21

*HEREDIA (Plang. berezia)

42

41

HERMUA

17

21

LARREA

65

51 (20 SAUR batean)

MARIETA-LARRINZAR

45

30 (10 SAUR batean)

MATURANA

18

14

MENDIXUR

30

27

OZAETA

72

59 (14 SAUR batean)

GUZTIRA

409

365 (85 SAURetan)

 

Zentzugabekeria hau gelditu behar dugu, nahiz eta norberaren herriaren nortasuna eta ezaugarri bereziak diruaren truke salgai jartzen duten pertsona gutxi batzuk izan.

_______________________________________________

 

QUÉ MODELO DE BARRUNDIA QUEREMOS

 

Cuando se ha debatido en el Ayuntamiento sobre lo adecuado o no de la construcción de urbanizaciones y sobre el crecimiento de nuestros pueblos, por parte de la Izquierda Abertzale de Barrundia se argumentaba que debe frenarse el desmesurado crecimiento que se está dando. También que deben sacarse del planeamiento urbanístico las urbanizaciones proyectadas como SAURs o Suelos Aptos para Urbano Residencial (no son urbanos sino urbanizables, es decir, que pueden hacerlos urbanos). No es lógico que se dé opción a ampliar el casco urbano cuando dicho casco todavía no se ha completado.

Pero, en ese debate sobre el crecimiento de Barrundia, por parte del grupo del PNV, se llegó a decir que “algo tendremos que ser”, como si Barrundia tuviera que ser algo distinto de lo que es, y convertirse en una zona residencial pensada para atraer a la mayor cantidad de población posible.

Ante esto, nuestro punto de vista es claro: nosotros no tenemos ningún complejo de que Barrundia sea lo que es y de que siga siéndolo así. Nuestra voluntad es que los pueblos de Barrundia sigan siendo pueblos, con sus particularidades y su modo de vida, y no nos parece adecuado que se dupliquen en edificaciones y población en muy pocos años. Nuestro modelo de Barrundia es mantener los pueblos como lo que son.

Pero para mantener nuestro modelo de Barrundia, tenemos enfrente a las NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO actualmente en vigor. En dichas Normas Subsidiarias (NN.SS.), que se suelen hacer para tener una vigencia de unos 8 años, los crecimientos que se plantean para los pueblos son inasumibles y traumáticos, tanto social como medioambientalmente. Resultan especialmente castigados por este desproporcionado crecimiento algunos de los pueblos más pequeños, en los que si se culmina todo el crecimiento que se posibilita, pasarían a más que duplicar el número de sus viviendas. Audikana pasaría de 13 a 33 (+20), Hermua pasaría de 17 a 38 (+21), etc. Se puede ver en el siguiente cuadro:

 

 

ENTIDAD

VIVIENDAS EXISTENTES

EN 2003

VIVIENDAS NUEVAS POSIBLES SEGÚN LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

AUDIKANA

13

20

DALLO

13

15 (10 en un SAUR)

ELGEA

17

14

ETURA

26

25 (11 en un SAUR)

ETXABARRI-URTUPIÑA

25

27 (20 en un SAUR)

GEBARA

26

21

*HEREDIA (Plm. especial)

42

41

HERMUA

17

21

LARREA

65

51 (20 en un SAUR)

MARIETA-LARRINZAR

45

30 (10 en un SAUR)

MATURANA

18

14

MENDIXUR

30

27

OZAETA

72

59 (14 en un SAUR)

TOTAL

409

365 (85 en SAURs)

 

Debemos parar estas barbaridades, y todo ello aunque en Barrundia haya algunas personas que por dinero dejarían que su propio pueblo pierda sus características y su identidad, y que deje de ser lo que ha sido hasta la fecha, un bonito pueblo donde vivir.


Utzi iruzkina: