BARRUNDIA DESZENTRALIZATUA / BARRUNDIA DESCENTRALIZADA

No profile photo AUMATEGI (Barrundia) | 2009-07-19 13:44

Barrundiako Udala 13 herrik osatzen dute, baina hori ez da beti horrela izan. Kronikek diotenez, 1882an bat egin zuten Barrundiako udalak (Audikana, Dallo, Heredia, Maturana, Etxabarri Urtupiña, Larrea, Hermua, Barrundiako Otaza, Ozeta eta Zuhatzola) eta Gebarakoak (Gebara, Etura, Elgea eta Urizar).Geroago, XX. mendearen bigarren zatian, Marieta, Mendixur, Garaio eta Larrintzar sartu ziren Barrundian, izan ere, urtegia egin zenean, Ganboako udala desagertu egin zen, urak lurren zati handia hartu baitzuen.

Gaur egun, herri horietako batzuk ez dira existitzen herri gisa (Otaza Ozetako auzoa da eta Garaiok ez du biztanlerik). Beraz, hauek dira Barrundiako herriak: Marieta-Larrintzar, Elgea, Ozeta, Hermua, Larrea, Heredia, Dallo, Audikana, Etura, Gebara, Maturana, Mendixur eta Etxabarri-Urtupiña. Urizar eta Zuhatzola auzoak dira. Hori dela eta, kontuan hartuta Barrundia nahiko sakabanatuta dauden 13 herrik osatzen dutela _bakoitza bere kontzejuarekin eta bere berezitasun eta beharrekin_ logikoena litzateke gure udalak egiten dituen inbertsioak, ematen dituen zerbitzuak eta antolatzen dituen jarduerak bat etortzea udalerriaren egitura deszentralizatuarekin.

Badakigu udalerriko burua eta biztanle gehien duena Ozeta dela, baina, inbertitzeko, jarduerak antolatzeko eta zerbitzuak emateko orduan udalak erakusten duen zentralismoa eta bazterketa ez dira bidezkoak Barrundiako gainerako herrietako biztanleentzat. Ildo horretatik, udalak antolatzen dituen jardueretako batzuk deszentralizatu izana urrats bat da norabide egokian. Ozetako herritarrek ondo ikusiko lukete inbertitzeko, zerbitzuak emateko eta jarduerak antolatzeko orduan deszentralizaziora jotzea, eta Barrundiako gainerako 12 herrietakoek txalotu egingo lukete ekimena.

___________________________________________________________

 

Aunque el actual ayuntamiento de Barrundia lo forman 13 pueblos, no siempre ha sido así. Según las crónicas, en el año 1882 se unieron los ayuntamientos de Barrundia (10 pueblos: “Audícana, Dallo, Heredia, Maturana, Echávarri de Urtupiña, Larrea, Hermua, Otaza de Barrundia, Ozaeta y Zuázola”) y de Guevara (“la villa de Guevara y Etura, Elguea y Urízar”). Posteriormente, y ya en la segunda mitad del siglo XX, y tras la desaparición del ayuntamiento de Gamboa por la construcción del embalse que ocupó buena parte de su territorio, se incorporaron a Barrundia los pueblos de Marieta, Mendijur y Garayo, además de Larrínzar.

 

Hoy día, y debido a que algunos de estos pueblos ya no existen como tales (Otaza pasó a ser de Ozaeta y  Garaio no tiene habitantes), los pueblos que forman Barrundia son Marieta-Larrinzar, Elgea, Ozaeta, Hermua, Larrea, Heredia, Dallo, Audikana, Etura, Gebara, Maturana, Mendixur y Etxabarri-Urtupiña. Urizar y Zuhatzola se consideran barrios.

 

Por ello, y dada la configuración de Barrundia con 13 pueblos distintos y más o menos dispersos, cada uno con su propio Concejo y cada uno con sus peculiaridades y necesidades, lo más lógico sería que tanto las inversiones que hace nuestro ayuntamiento, como los servicios que presta y las actividades que organiza, se adecuen a la estructura descentralizada de nuestro municipio. Todos sabemos que el pueblo cabecera del ayuntamiento es Ozaeta, y que además es el que más población tiene, pero la centralización y exclusividad  que se le ha dado, y se le da, a la hora de invertir y de organizar actividades y prestar servicios por parte del ayuntamiento, puede considerarse injusta para los vecinos de los demás pueblos de Barrundia. Un primer paso correcto es haber empezado a descentralizar alguna de las actividades que se organizan desde el ayuntamiento.

La descentralización de inversiones, de prestación de servicios y de organización de actividades será perfectamente entendida por los vecinos de Ozaeta, y será bien recibida por los vecinos de los otros 12 pueblos de Barrundia.


Utzi iruzkina: