Agote

Kanada

agote 1456130485932 Agote | 2008-03-13 08:18

epa!!!! Gaurkuan in nahi deun biaje batetaz hitz ein ber deu.Nik kanada elegituet baño australia t finlandiak e tentatze zien... Kanada jutia ne ametsetako bat da t noizbait jutia esperoet.Lagun batekin indet plana 22 urte dazkauneakobaño eztait ondo ateakoan... Kanadak kixton paisaje polita dazka t munduko herrialde polit t lasaitsuenetakua da. Herrialde bat elegitzekotan duda dexente eukiko nitun australia t bere artian baño nik ustet beakin geatuko nitzala. Ne osabak gaztia zanian area jun zian bizitzea t urte dexente pasa zituen. argazki hau kanadako lagu askotako bat da...


goenkale

agote 1456130485932 Agote | 2008-03-07 08:15

Epa!! Gaurkuan telebista programa batei kritika inber diou t nik goenkale elegituet. Bakit jendiai asko gustatze zaiola t nik e ikustetela onartu ber det baño esan biar da beti berdina gertatzeala t ya ez dakala grazi asko. Goenkale euskaras indako serie onena dala egiya da baño ya bere bukaera iritsi ala e esanber da, gañea maria luisa hil indala ya ez daka grazi gehiegi... Benga nd pasa eguna t urrungo ostegun arte aber z ingo deun... Gaur martin ez da etorri t ezin det bere aportaziyua in blogai t ordun garatek ingou...."IZAN HUTSA".


eskubaloia

agote 1456130485932 Agote | 2008-02-29 08:30

Epa jente!!! Gaur gure afisiyo batetaz hitzeinberdeu t nik eskubaloia hartuet. Ba esanberdet geo t utziyo naola eskubaloian, ya etrenamentu batzuta enazela juten t ekipokok aserretzen ai diala... ba ni porterua naizenez ne idolo baten argazkiya jarrikoet hemen, Venio Losert. Naiz t beste batzuk e gustau ba au da +en gustatzezaitena. bueno ba espero jende askok idaztia, nota obia eukitzeko!!!! Benga aio inglesa ikastea nua t!!!!!!


aurrenengo euna

1
agote 1456130485932 Agote | 2008-02-28 09:52

Epa jente!!!!!! Heme gaude ni t martin infoko klasen bloga sortzen....ez gea enpanatzen baño ustedeu nd aigeala. Bo ya txirriñak jo du t oain la narajan mekanika ikustea guaz. Porcierto oso ona da. benga aio t xoxe idatzi.