Mintegiak. Gutuna Aranzadiri // Viveros. Carta a Aranzadi

kepa.sarasola@ni.eus 1627736740514 Uliako auzo-elkartea | 2020-01-26 22:51

ARANZADI ZIENTZIA ELKARTEKO ZUZENDARITZA-BATZORDEKO JAUN-ANDREEI.

14 hilabete igaro dira zuengana jo genuenetik (Otamendi Jn.), Ulia-Ategorrietako bizilagunentzat ez ezik, Donostiako gizarte osoarentzat hain garrantzitsua den gaiari buruzko bilera bat hitzartzeko, hau da, mintegi historikoen parkea eta herritarrak urez hornitzeko lehen deposituak (Soroborda eta Buskando).

Parke bezala funtzionatzeaz gain, udal finka honek landarez eta lorez hornitu ditu hiriko lorategi guztiak, XIX. mendetik gaur egun arte, eta bertan bost kontinenteetatik etorritako zuhaizti bat dago.

Duela gutxi, Eusko Jaurlaritzak euskal ondare historikoaren kultura-ondasun gisa onartu dizkigu, bai herritarrak urez hornitzeko deposituak, bai horiek kokatuta dauden ingurunea eta zaintzailearen etxea ere, eta monumentu-multzoaren kategoria eman die babes-maila ertainarekin.

Otamendi jaunaren erantzuna, bilerak edukirik ez zuela argudiatuta, kezka sortu zigun, egiari

huts egiten ziolako; izan ere, jakin badakigu Zuzendaritza horretako idazkariak denbora daramala Ulia-Ategorrietako mintegi zaharren parkean eraikitzeko proiektuak aurkezten.

Gure Elkarteak badu zuei jakinarazteko zerbait, bezero gisa eta Natur Zientzien Elkarte horretako bazkide gisa, beraz, berriro ere bilera bat eskatu behar dugulakoan gaude, uste baitugu Zuzendaritza horretako kideek ez dakitela alderdi politiko baten “transmisio-sokaren” lana egiten ari direla, eta Aranzadik ezin duela hainbeste urtetan lortutako ibilbide zientifikoa eta sinesgarritasun soziala belztu.

Donostia, 2019ko abenduaren 18a.


A LOS SEÑORES DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI.

Han transcurrido 14 meses desde que nos dirigimos a vds,(Sr. Otamendi) para concertar una reunión sobre el tema tan importante no solo para los vecinos de ulia-ategorrieta sino al conjunto de la sociedad donostiarra, como es el parque de los históricos viveros y primeros depósitos de abastecimiento de agua a la población (Soroborda y Buskando).

Además de su funcionamiento como parque, esta finca municipal ha dotado de plantas y flores a todos los jardines de la ciudad, desde el siglo XIX. hasta nuestros días, y en él se encuentra un arbolado procedente de los cinco continentes.

Recientemente, tanto los depósitos de abastecimiento de agua a la población como el entorno en que se ubican y la casa del guarda, nos han sido admitidos por el gobierno vasco como bien cultural del patrimonio histórico vasco con la categoría de conjunto monumental y grado de protección media.

La contestación del sr. Otamendi, argumentando que la reunión carecía de contenido, nos preocupó en su día porque se faltaba a la verdad, toda vez que tenemos conocimiento que el secretario de esa Directiva lleva tiempo presentando proyectos de construcción en el parque de los antiguos viveros de ulía-ategorrieta.

Nuestra Asociación si tiene algo que trasmitirles, como clientes y como socios de esa Sociedad de Ciencias Naturales, por lo que entendemos debemos solicitar nuevamente una reunión, dado que tenemos la impresión de que los miembros de esa Directiva desconocen el papel de “correa de transmisión” de un partido político que viene jugando, y ARANZADI no puede empañar la trayectoria científica y la credibilidad social conseguida durante tantos años.

San Sebastián a 18 de diciembre de 2019.


Utzi iruzkina: