Legebiltzarrak onartu du mintegietako parkeko deklarazioa // El Parlamento ha aprobado la declaración sobre el Parque de los Viveros

kepa.sarasola@ni.eus 1627736740514 Uliako auzo-elkartea | 2019-04-11 23:06

[EU]
Eusko Legebiltzarrak apirilaren 9an onartu du Uliako MIntegietako Parkea babesteko eta bertan ez eraikitzeko deklarazioa. Oso pozik gaude. Hau da onartutako testua

Espediente zenbakia: (11\11\02\01\00522)
Ekimenaren izenburua: Uliako Mintegietako parkea zein bertan dauden balio kulturaleko elementu ezberdinak kultura-ondasun kalifikatu deklaratzearen inguruan

1.- Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari, Gipuzkoako Foru Diputazioari eta Donostiako Udalari eskatzen die babestu dezatela modu eraginkorrean, indarrean dagoen arautegiaren arabera, Uliako Mintegietako Parkea, haren kokalekuak hartzen dituen 14.000tik gora metro karratuetako instalazio,lorategi eta elementu natural eta jasotako balio patrimonial, arkitektoniko, biologiko, botaniko eta naturalarengatik, modu honetan bestalde parkean egun egiten diren eta Eusko Jaurlaritzaren Elkarlan saria jaso duten jarduera autogestionatuak babestuz.

2.-Eusko Legebiltzarrak Donostiako Udalari eskatzen dio ez dezala hirigintza-proiekturik garatu Uliako Mintegietako parkean, baldin eta dagoen ondarearen balio kulturalak errespetatzen ez badira eta parkea mantentzeko eta kontserbatzeko gaur egunera arte lanean aritu den mugimendua soziatiboa ados ez badago.

20190408_183905


[ES]
El parlamento Vasco aprobó el pasado martes 9 de abril la siguiente declaración para proteger el parque y para no construir en sus terrenos. Estamos muy contentos. Esta es la declaración aprobada:

Número de expediente: (11\11\02\01\00522)
Título de la iniciativa:  Sobre la declaración de bien cultural calificado del parque de Viveros de Ulia y de los diferentes elementos de valor cultural allí presentes.

1.-El Parlamento Vasco insta al Gobierno Vasco, a la Diputación Foral de Gipuzkoa y al Ayuntamiento de San Sebastián-Donostia a proteger de manera efectiva, conforme a Ia normativa vigente, el Parque de Viveros de Ulia / Uliako Mintegietako Parkea por el valor patrimonial, arquitectónico, biológico,  botánico y natural de sus instalaciones, jardines y elementos naturales contenidos en los más de14.000 metros cuadrados en los que se emplaza, salvaguardando además de ese modo las actividades de carácter autogestionado que en la actualidad se realizan en el parque, reconocidas por el premio Elkarlan del Gobierno Vasco.

2.-El Parlamento Vasco insta al Ayuntamiento de Donostia-SanSebastián a no desarrollar ningún proyecto urbanístico en el parque de Viveros de Ulia que no respete los valores culturales del patrimonio existente y que no cuente con el acuerdo del movimient o asociativo y vecinal involucrado hasta la fecha en su mantenimiento y conservaciòn.

20190408_184341


Utzi iruzkina: