BASQUE CULINARY CENTER delakoari // Carta a BASQUE CULINARY CENTER (Mondragon Corporation)

kepa.sarasola@ni.eus 1627736740514 Uliako auzo-elkartea | 2022-03-09 19:38

kepa.sarasola@ni.eus 1646854252264

(Abajo en castellano)

Prentsaren bidez jakin dugunez, gure hiria jasaten ari den espoliazioan parte hartu nahi duzue, ondasun-gosea eta etika ezagatik; bi osagai horiek ez lirateke inoiz faltako inongo ikastetxetan, eta are gutxiago CULINARY-n…

Manteoko orubeak, duela 100 urtetik hona, Ongintzako Batzordearena da, eta garai bateko Ospitale Probintziala eraikitzeko erosi zuen, baina beti mantendu ditu ekipamendu sozial eta publikoak.

Ospitalea Zorroagako gainaren eraikuntza berrietara lekualdatu ondoren, Manteoko orubeak urte batzuetako utzikeria jasan zuen, harik eta Udalbatza demokratiko batek, hiria egiteko asmo berarekin, Donostiako komunitateari ekipamendu sozial eta publikoak emateko Plan Berezi bat onartu zuen arte. Manteoko orubea 80ko hamarkadako HIRIGINTZA IRAUNKORRAREN adibidea da.

BASQUE CULINARY CENTER (MONDRAGON CORPORATION) fundazioak, donostiarrak eskandalizatu berri ditu, bereziki Gros-Uliakoak, Uliako mendi-magalean gizarte-ekipamendura bideratutako ekimen baten helburuak hutsaltzen saiatzen ari delako.

Udal Hirigintzako zuzendaria den Txavarri jaunak, duela oso gutxi Manteoko orubetik oso gertu dagoen Mariaren Bihotzaren elizaren oruberako Plan Bereziaren espedientearen berri eman du, eta Ulia-Ategorrieta inguruan, jada, ikastetxe gehiegi daudela esan du. Gero, espero dezagun kontsekuentea izatea.

Lurzoru publikoko ondarearen zati eder bat zuek eskuratu zenuten Miramonen, eta berriz ere asmo berbera duzue; baina horrek ez luke hain erraza izan behar, are gutxiago xede hori lortzeko herritarren benetako behar sozialei muzin egiten dien propaganda kanpaina indartsua eta maltzurra abian jarrita.

Propaganda eta marketin lehiaketetan xahutu ordez, oso garestiak baitira, zuen proiektu handiusteak ezartzeko lurrak erosteko erabili zenezaketen diru hori; zuhurrago jokatu beharko zenukete, GUZTION ONERAKO diren beste behar sozialei erantzuteko baitira udal ondareko lurrak.

                  ----------------------------------------------------------------------------

 

Por la Prensa hemos tenido conocimiento, que Vds. pretenden participar en el expolio al que viene siendo sometida nuestra Ciudad, por la codicia y falta de ética, dos ingredientes que nunca debiera de faltar en ningún centro de enseñanza, y menos en el CULINARY.

El solar de MANTEO, desde hace 100 años, propiedad de la Junta de Beneficencia, que lo adquirió para la construcción del antiguo Hospital Provincial, siempre ha mantenido equipamientos sociales públicos.

Tras el traslado del Hospital, a las nuevas construcciones del alto de Zorroaga, el solar de Manteo sufrió unos años de abandono, hasta que una Corporación municipal democrática, con el mismo afán de HACER Ciudad, aprobó un Plan Especial para dotar de equipamientos sociales y públicos a la comunidad donostiarra. El solar de Manteo, es un espacio público ejemplo del URBANISMO SOSTENIBLE de la década de los 80.

La fundación BASQUE CULINARY CENTER (MONDRAGÓN CORPORATION) acaban de escandalizar a los donostiarras, especialmente de Gros-Ulia, porque están intentando desvirtuar los objetivos de una iniciativa en la Falda de Ulia, destinada al equipamiento social.

El Sr. Txavarri, director de Urbanismo municipal, informaba recientemente sobre el expediente de Plan Especial para el solar de la iglesia del Corazón de María, muy próximo al solar de Manteo, y decía que, “en la zona de Ulía-Ategorrieta ya existen demasiados centros de enseñanza”. Luego esperemos que sea consecuente.

Al patrimonio de suelo público, del que Vds. ya consiguieron una hermosa porción de terreno en Miramón, no debe pretenderse acceder nuevamente con tanta alegría, utilizando para ello una intensa y perversa campaña de propaganda, de tal forma que las verdaderas necesidades sociales de la población se vayan ignorando.

Antes de encargar concursos propagandísticos y marketing, que cuestan mucho dinero, con el que podrían adquirir terrenos para sus grandiosos proyectos, deberían de ser más prudentes dado que el patrimonio municipal de suelo debe atender otras necesidades, que por el BIEN COMUN no deben ignorarse.


Utzi iruzkina: