Erakunde bat baino gehiago: ETA herri mugimendu gisa (1958-1968). Odriozola Irizar, Onintza.

so 1467378181235 SO | 2020-11-15 10:48

https://addi.ehu.es/handle/10810/25190

ETAk herri mugimendu gisa jardun zuen edo ez aztertu nahi genuke. Horixe da ikerketa honen xede nagusia. Ikerketa honetan darabilgun hipotesiaren arabera, ETAk nazio mugimendu gisa jardun zuen 50eko eta 60ko hamarkadetan. Hori frogatu ahal izateko ETAren inguruan garatu zen praxia eta harreman-sarea (guk ETA mugimendua deitu dioguna) ikertzea da gure asmoa. Sare hark Euskal Herriko hainbat erakunde eta mugimendurekin izan zituen loturak nolakoak izan ziren ulertzea ere ezinbestekoa iruditu zaigu. Eta, noski, ETA mugimenduak ekarri zituen berritasunak identifikatu eta hobeto ulertzeko argigarria iruditu zaigu, halaber, aurreko mugimendu abertzalearekin konparatzea. Mugimenduaren zer-nolakoak analizatzeko garrantzi handia eman diogu aurretik ETAk ondu zuen diskurtsoa aztertzeari.