Izenemoteko fitxa

kt 1456150602439 kt | 2008-05-12 20:57

Jeu Internet

El gran juego de KT en Internet

23-24 mayo 2008

« Fedeak handi egiten nau »

 

IZENEMOTEKO FITXA FICHA INSCRIPCION

Bete fitxa hau eta bialdu maiatzak 23a baino lehen.

Complete esta ficha de inscripcion y enviela antes del 23 mayo.

 

Umeen parrokiaren izena/ Nombre de la parroquia donde reside el grupo de chavales :

 

........................................................................................................................................

 

 

Note : il est obligatoire de remplir toutes les cases.

 

Izena/Nombre : del catequista, profesor o adulto que acompañará al grupo

........................................................................................................................................

 

 

Telefono zenbakia/N° de telefono: arazoren bat balego komunikatu ahal izateko :

........................................................

 

 

Emaila/Dirección emal : arduradunagaz konektatzeko arazorik balego eta arauak

emoteko/para conectar con el responsbale en caso de dificultad y dar las instrucciones.

........................................................................................................................................

 

 

Ezizena/Nombre del grupo : talde bakoitzak bere izena/cada grupo escoge su seudónimo

 

........................................................................................................................................

 

Ume taldearen maila/Nivel del grupo de chavales :

 

 

Paroisse :

 

 

Nom de la personne qui accompagne le groupe :

 

 

N° de téléphone

 

Adresse Courriel :

 

Pseudo du groupe :

 

Nombre d’enfants (en lettres)

 

Niveau : (bat aukeratu/escoger uno)

 

KT0102 : lehen ta bigarren maila/primer y segundo nivel

KT03 : hirugarrena, jaunartzea/tercero, comunión

KTpost : jaunartze ostekoa/postcomunión

 

 

Nora bialdu/Enviar a : CM 2

 

 

tabiraeliza@gmail.com

+ info : www.webzinemaker.com/tabira


Utzi iruzkina: