IRURTZUNGO UDALBATZA DEIALDIA

irurtzunarakilgoahotsa 1456148031716 IRURTZUN-ARAKILGO AHOTSA | 2012-05-05 12:33

UDALBATZARRAREN BILKURARAKO DEIALDIA

 

Alkate-Lehendakariak dei egiten dizu 2012ko maiatzaren 8an, iluntzeko 19:30ean izanen den Udalbatzarraren ohiko Bilkurarako. 

 

  

 

 GAI ZERRENDA

 

1.-2012ko martxoaren 6 eta 27ko Udalbatzarren akten onarpena.

2.- Alkateak emandako  45/2012 tik 95/2012 ra bitartez, Ebazpenen kontua eman, biak barne.

3.- Polikiroldegia eta frontoia kudeatzeko, garbitzeko eta mantentzeko kontratuaren espedienteari hasiera emateko ebazpenaren kontua ematea.

4.-Nafarroako Antzerki sarea Elkarteari atxikimendua ematea eta bere Estatutuak onartzea.

5.- Nafarroa Oinez, Bierrik eta Herri Urratsi diru-laguntza.

6.- Sustrai fundazioari diru-laguntza

7.-Elizaren finantziaketari buruz NABAI Taldeak aurkeztutako Mozioa.

8.-BILDU Taldeak aurkeztutako Mozioa, Palestinari buruz.

9.- Bierrik Fundazioak aurkeztutako Mozioa.

10.-Galdera-erreguak

 

 Irurtzun, 2012ko apirilaren 30an

 

CONVOCATORIA SESION DEL  PLENO

 

El Alcalde-Presidente  le convoca a sesión del Pleno, con carácter ordinario y en primera convocatoria, a celebrar el día 8 de mayo de 2012, a las 19:30 horas.

 

 ORDEN DEL DIA

 

1).-Aprobación de las actas de las sesiones de 6 y 27 de marzo de 2012.

2).-Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía de la nº 45/2012  a la nº 95/2012, ambas incluidas.

3).- Dar cuenta del inicio del expediente de contratación de la gestión, limpieza y mantenimiento del polideportivo y el frontón.

4).-Aprobación de los Estatutos de la Asociación Red de Teatros de Navarra y adhesión a dicha Asociación.

5).- Subvenciones a Nafarroa Oinez, Bierrik y Herri Urrats.

6).-Subvención a la Fundación Sustrai.

7).-Moción de NABAI sobre la financiación de la Iglesia

8).- Moción de BILDU sobre Palestina.

9).- Moción de la Fundación Bierrik

10).-Ruegos y preguntas

 

Irurtzun, 30 de abril de 2012

 


Utzi iruzkina: