Zer da guraso kontseilua

GKB 1464351163969 Guraso kontseilua | 2016-05-26 15:26

GKB 1464270484471

Guraso Kontseiluaren Funtzioak:

Estatutuen 36. Artikulua

BAT. Gurasoen Kontseilua, bazkide erabiltzeei dagozkien gaietan, Kontseilu Errektore eta Zuzendaritzaren Kontsulta eta aholkularitzarako organotzat eratuta dago.

Era berean, ikasleen komunitatea eta Kontseilu Errektore eta Zuzendaritzaren arteko bi norabideetako informazioa bideratzea dagokio Kontseilu honi.

Ikastola osatzen duen Komunitateko kidea izanik, gurasoen partaidetza aktiboa bultzatu eta egituratzen lagunduko duen organoa da.

Zer da Gurasoen Kontseiluko Ordezkarien Batzordea (GKOB)?

- Gurasoen kontseilua kurtso bakoitzeko ordezkariekin osatzen da.

- GKOB 16 lagun. HH – 4, LH – 6, DBH – 4, kontseilu errektoreko 2 guraso (Lehendakaria + beste bat).

- Postua 2 urtetarako da.

- Urtero, partaideen erdia ordezkatuko da (7 lagun), talde lanean jarraipena ziurtatzeko.


1. urtea: HH2, HH4, LH1, LH3, LH5 DBH1, DBH3.

2. urtea: HH3, HH5, LH2, LH4, LH6, DBH2, DBH4.

GKOBko kideen aukeraketa

- Etapa bakoitzeko ordezkariek bere etapako ordezkarien artean, GKOBra sartzea tokatzen zaien kurtso bakoitzetik 2 aukeratuko ditu. (Los delegados de cada etapa elegirán dos delegados de cada curso que corresponde entrar a formar parte de GKOB).

- HH2ko eta HH4ko botu gehien duena zuzenean aukeratuko da GKOBrako. Berdina beste zikloetan (LH eta DBH) (Será elegido como miembro de GKOB la persona mas botada de cada uno de los cursos)

- Ordezkari guztiek aukeratuko dute parte hartuko lukeen lan talde bat, preferentzia berezirik ez izan ezkero bat baino gehiago aukeratu dezake. (Se marcará un grupo de trabajo con el que cada uno se sienta más identificado, se puede marcar más de uno si no hay un orden de preferencia)

- GKOB eratuta, kide berriak talde batean integratuko dira. Taldeetan etapa ezberdinak bermatzeko beharra ikusita, talde bakoitzean interesa erakutsi duten gainontzeko ordezkariak bilera batera gonbidatuko dira. Bilera honen helburua falta den/diren etapako/etako parte-hartzea bermatzea eta boluntarioekin taldea osatzea izango litzateke.
(Una vez integrados los nuevos miembros en GKOB se organizaran los grupos de trabajo, si hay grupos que no garantizan las exigencias mínimas marcadas se realizarán reuniones con las personas interesadas en la participación de estos grupos)

Lan-taldeen berregituraketa

- Lan-taldeen jarraipena bermatzen da (Se garantiza la continuidad de los equipos).

- Lan-talde bakoitzean 3 etapak presente egotea bermatzen da (se garantiza la presencia de las 3 etapas en todos los equipos).

- Lan-talde guztiek izango dute arduraduna GKOBn (todos los equipos estarán representados por su responsable en GKOB).

- Edozein gurasok parte hartu dezake lan–taldeetan boluntario gisa. (cualquier padre/madre puede participar en los equipos a modo de voluntario/a).

Lan-taldeak gaur egun

- Euskara (Deñe Zabalo)

- Hezkuntza eta gurasoen formakuntza | Educación y formación familias (Lierni Fernandez)

- Eskolaz kanpoko jardunak | Actividades extraescolares (Andoni Etxeberria)

- Barne eta kanpo komunikazioa | Comunicación interna y externa (Gorka Azpilikueta)

- Gizarteratzea eta herrian presentzia | Socialización y representación local (Josu Ansola)

- Baliabideak eta materialak | Recursos y materiales (Leire Zubiaurre)

- Idazkaria | secretaría (Leire Idarraga)

2014-2015 egin diren hainbat ekintza

(Actividades realiadas en los distintos grupos de trabajo durante el curso 201-2015)

- Guraso kontseiluaren Irudi aukeraketa (Logotipo aukeraketa) (Elección de la imagen/logotipo del consejo de padres)

- Gurasoeri zuzendutako 3 formakuntza saio (Formación dirigida a padres y madres)

- Ikastola egunean euskeraren erabilera gurasoek hartutako konpromisoez bermatu. (Recogida de compromisos en el uso del euskera de los padres)

- Liburuen mailegu sistema aztertu 2015-2016 ikasturtera begira (Análisis del sistema de préstamo de libros)

- Ikastolako gurasoeri zuzendutako boletina (boletín informativo)