Lalengo aurrepausuek

Egia esanda, inprobisazinoan gustora askoan ibilten naz ni; ez bakarrik bertsotan, bizimoduen be halantxi ibilten naz sarri edota gehienetan. Halanda ze irailera arte ez nentzen pentsetan hasi tropikoetara etorteko asmoa baneukon txerto batzuk hartu beharko nebazala, eta nola edo hala internetez bilatzen hasi nentzen ia non topa neikeazan horreek txerto horreek.

Baie agian aurrepausoen aurrepasuek azaldu beharko neukez. Ez dautsa ardure zelan,─ dakiyanak badaki eta ─ baie 2021eko irailien beharrera joatetik libre lotu behar nentzanez urte batez, bidaia luzie egin behar neuala otu jatan. Hasiera baten ideia Tailandia, Vietnam, India eta holango lekuetara abiatu behar neuala akorda jatan, baie Pandemia alde batetik, eta Monzoi garaia dala hango mandan bestetik, Hego Ameriketara hobeto zala erabagi neuan. Eta holantxi, irailaren hasieran txertoak jarri behar nauzela akordura etorri jatan.

Lalengo pausua Interneten begiratzie izin zan, zeintzuk txerto eta norako behar nauzen, eta gero nok eta non imingo eustezan. Aldi berean Hego Ameriketako edozein lurraldetan sartzeko, PCRa egin barri eskatzen dautsue, eta ezezko emoitzagaz noski. Prozesue zelangoa izin zan bertsotan kontako dot.

 

 

Bidaian hasi eta bidien

ugari ziran harriak

etxetik urten barik be batzuk

ate ondoan jarriak

tropikotara joatekotan

mehatxu izugarriak

gaixotasunak izin litekez

ikeragarri larriak

 

Garai batean baztangea zan

gaixotasunik txarrena

txertoa baina asmatu euren

ta akabo bere kondena

gure osasunan ardurea da

gaur Osakidetzarena

mundu mundialak ikusi dauan

osasun sistema onena.

 

Euskaldune naz bilatu neban

Osakidetzan epela

ta deitu neutsen pentsetan zala

burutzazino itzela

Irungo batek hartu ta esan

Bilbora deitzeko horrela

Bilbora deitu ta esan eusten

Aurek be ez dakiyela.

 

Ba, azkenean Espainiako

gobernuari jo gaita

eta ordue emon eustien

egiteko laster zita

mediku onak hartu ninduan

on ta atzerritarra baita

Ha gazteleraz makal zabilen

euskeraz hobe ez aita.

 

Baina azkenean PCRa

egin beharra neban hor

Osakidetzan itaundu neban

publikoaren zale baikor

ilusinoa kendu eustien

ahal eurien bezain bizkor

PCRa pribatuetan

egin behar da derrigor

 

Eta azkenien irailaren hogeitabederatzien hartu neuan hegazkine, edo hobeto esanda hegazkinek ni neu hartu ninduan, eta Paraguayko Asuncioneraino ekarri ninduan.

Bertoko barri hurrengo post baten.