Narrazioa luzatzeko estrategiak

EnekoMena 1556805125325 Euskalblog | 2019-05-07 10:17

a) Pertsonaien deskribapenak txertatu.

- Deskribapen-paragrafoak txertatu.
- Pertsonaien ezaugarriak txertatu.

b) Zaplaztekoa nola eman dion deskribatzeko pasartea txertatu.

c) Diskurtso zaharkitu eta paternalistak nola botatzen dizkion adierazteko pasartea txertatu.

d) Adingabeak sentitu duen mina nolakoa den deskribatzeko pasartea txertatu.

- Zaplaztekoa zergatik eman dion adierazteko pasartea txertatu.

e) Non txertatu du: testuaren hasieran, tartean, amaieran?

f) Adin txikikoak zaplaztekoaren ondoren egingo dituen ekintzak gehitu testuaren amaieran.

g) Narratzailearen ahotsa gehitu.

- Non: testuaren hasieran, amaieran ala tartean?
- Nola: elementu ortotipografikorik erabili du (“”, -, letra mota desberdina…)

h) Helduaren ahotsa gehitu.

- Bakarrizketa elkarrizketa bihurtu du?
- Adingabearen jardunaren aurretik ala ondoren gehitu du helduaren jarduna?
- Nola adierazi du ortotipografikoki?

i) Besterik?


Utzi iruzkina: