Nafarroako paradigma

bazkaltzaindia 1456131403093 Bazkaltzaindia | 2007-11-12 13:57

Luis Maria Martinez Garate nafarrak argitaratzen duen blogean, euskaldunok izan dugun estatu europar independente eta homologatu bakarrari buruzko, hausnarketa ugari agertzen dira. Nafarroari buruzkoak alegia.


Oraingo honetan gure herriaren izaeraren inguruan izan diren hiru “paradigma” edo ulertzeko eren inguruko hausnarketa egiten du.

Zinez interesgarriak direla usten dut, gaurko egoera ulertzeko Nafarroako Erresuma izanak, suposatzen duenaren inguruan egiten dituenak.

 

“En resumen, Navarra es un paradigma capaz de explicar y permitirnos la comprensión de muchos hechos que son realidades actualmente. En este sentido se pueden aportar como consideraciones importantes:

1.- Sin la existencia del reino de Navarra es muy probable que el Sistema foral vasco, tal y como se presentaba a finales del siglo XVIII, no hubiera existido o lo hubiera hecho de forma diferente y empobrecida.

2.- La presencia del reino permitió el mantenimiento de una sociedad vasca viva y con un fuerte sentido de pertenencia, prevaleciendo sobre las fronteras impuestas por las monarquías española y francesa primero y los estados español y francés más tarde; sociedad y pueblo reconocidos en cualquier instancia internacional, tanto científica como cultural, social e incluso política.

3.- El euskera como lengua viva, también con gran probabilidad, no hubiera superado el tránsito a la modernidad sin la existencia del Estado navarro. Sirva como ejemplo la traducción del Nuevo Testamento al euskera encargado por la reina de Navarra Juana de Albret en 1571 a "Jean de Liçarrague de Briscous" (Ioannes Leizarraga).

4.- Parece difícil que sin la existencia histórica de Navarra, como entidad política independiente, Arana Goiri hubiera establecido su planteamiento político nacional con la radicalidad que lo hizo. Asímismo pienso también que es muy probable que sin Arana Goiri no se hubiera llegado a concretar el paradigma navarro con la profundidad que se realiza actualmente.”

 

Hau da, ez daukagu zertan euskal abertzaletasuna datu historikoetan oinarritu beharrik, baina datu hauek dira gaur egungo egoera argitzen laguntzen digutenak eta behar bada egoerari irtenbidea, nondik eman diezaiokegun erakutsi ahal digutenak.

Ze, nik, Euskal Herriaren independentzia nahi dut, honela, mundura hobeto egokituko garela, euskararen mantenua bermatuko dugula eta azken finean hobeto biziko garela uste dudalako. Eta punto (argudio hauek defendatzeko, oso gomendagarria da Josep Mari Colomerren “Grandes Imperios, pequeñas naciones” liburua) . 

Baina norbaitek gure asmoen kontra joateko, Espainian, indarrez edo borondatez, txertatuta daramagun denbora, eta beraz independentziaren aukera eza, aurpegiratzen digunean, argumentu “historizistak” erabiliz, esan diezaiokegu lasai, guk ere baditugula beraiek bezain beste argumentu historiko, juxtu kontrakoa argudiatzeko.

 


Utzi iruzkina: