DISKURTSO ONAK EMATEKO GOMENDIOAK Sonia Morentin eta Irati Rodrigo ** Prestakuntza prozesuari dagokionez Interprete batentzat oso garrantzitsua da diskurtso onak egiten jakitea. Izan ere, edukia berak sortu ez arren, interpretazio bakoitzean mintzaldi bat sortzen du. Gainera, gaitasun komunikatiboak hobetzeko balio du. Diskurtso onak egiten ikasteko, hiru atal bereizi ditugu: Prestaketa Lehenik eta behin, diskurtso mota erabaki behar da, eta horrekin batera diskurtsoaren gaia. Oso garrantzitsua da gaiari buruz ahal den guztia dokumentatzea, akatsak saihesteko. Hala ere, akatsik egi...